Đào tạo và Truyền thông nội bộ

Hà Nội Full - time 1-2 năm
UPTO 20 Triệu 1
30/04/2024

Trưởng phòng Kinh doanh

Hà Nội Full - time 2 năm ở vị trí tương đương
UPTO 35 Triệu 1
30/04/2024

Presale/ Tư vấn Giải pháp Công nghệ

Hà Nội Full - time 3 - 5 năm
20 - 30 Triệu 1
30/04/2024

Account Manager (AM)

Hà Nội Full - time 1-2 năm
UPTO 20 Triệu 1
30/04/2024

Business Analyst Lead – Trưởng nhóm BA

Hà Nội Full - time 04 năm kinh nghiệm
Lên đến 40 triệu 01
30/04/2023

Marketing Leader

Hà Nội Full - time Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm
Lên đến 20 triệu 01
30/04/2024
Liên hệ với chúng tôi