Business Analyst Lead – Trưởng nhóm BA

Hà Nội Full - time 04 năm kinh nghiệm
Lên đến 40 triệu 01
30/04/2023

Marketing Leader

Hà Nội Full - time Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm
Lên đến 20 triệu 01
30/04/2024

Quản Lý Kênh Bán Hàng/ Key Account Manager

Hà Nội Full - time Tối thiểu 02 năm
Lên đến 20 triệu + % hoa hồng 02
30/04/2024

Java Developer

Hà Nội Full - time Tối thiểu 01 năm
Lên đến 18 triệu 01
30/04/2024
Liên hệ với chúng tôi